logo

Reportaż z wystawy

2022-10-21 o godzinie 08:24:18


DZIENNIK Zachodni - z dnia 15 października 2022 r.

Historia Sosnowieckiego Rzemiosła – od ucznia do mistrza”. Wystawa poświęcona historii sosnowieckiego cechu przyciąga tłumy zwiedzających

 

                                                                                 Adam Tobojka - sobota

 

Wystawę pod tytułem „Historia Sosnowieckiego Rzemiosła – od ucznia do mistrza” przygotował Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości z współpracy z Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki z okazji 120-lecia Sosnowca i obchodów Roku Rzemiosła w województwie śląskim.

 

Historia Sosnowieckiego Rzemiosła – od ucznia do mistrza”. Wystawa poświęcona historii sosnowieckiego cechu przyciąga tłumy zwiedzających© Dostarczane przez Dziennik Zachodni


 

 Wystawa przedstawia historię sosnowieckiego cechu rzemieślniczego od jego powstania do czasów współczesnych. Można na niej obejrzeć zdjęcia, dokumenty i pamiątki z zbiorów cechu archiwów prywatnych, przedstawiających ponad stuletnią historią rzemiosła w mieście. Uzupełnione one są planszami informacyjnymi, zawierających informacje o początkach, rozwoju i zadaniach cechu. Wystawa objęta jest kuratorium Moniki Kempary – historyczki z Sosnowieckiego Centrum Sztuki. Strona graficzna przygotowana została przez Pawła Pytla.

W czwartek odbył się midisaż wystawy, na której zebrali się przedstawiciele sosnowieckiego i wojewódzkiego cechu rzemieślniczego, pracownicy Zagłębiowskiej Mediateki, Sosnowieckiego Centrum Sztuki i przede wszystkim zaproszeni na to wydarzenie mieszkańcy miasta, którzy mieli okazję nie tylko zapoznać się z wystawą, ale również wysłuchać wykładu Moniki Kempary, na którym historyczka przybliżyła losy sosnowieckiego cechu od czasów jego powstania po czasy współczesne.

- Celem naszego dzisiejszego wystąpienia jest promocja rzemiosła i szkolnictwa zawodowego i pokazanie, jakim ważny wpływ miało ono na rozwój miasta na przestrzeni lat – mówi Andrzej Ruchniak, dyrektor cechu Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Wystawa dostępna jest do zwiedzania w godzinach otwarcia Zagłębiowskiej Mediateki, w galerii budynku. Obejrzeć można ją do końca października. Wstęp jest darmowy.

Dofinansowanie

 

(Wiecęj zdjęć z wystawy znajduję się w naszej galerii) 

Czytaj więcej »

Wystawa

2022-10-06 o godzinie 16:18:21


Wystawa- ,,HISTORIA SOSNOWIECKIEGO RZEMIOSŁA- od ucznia do mistrza''

Zarząd Cechu oraz pracownicy zapraszają na wystawę dotyczącą historii naszego Cechu.

Szczególnie prosimy o przybycie na wystawę i jej Midisaż w dniu 13 października 2022r. o godzinie 17:00, do galerii dolnej w budynku Mediateki Zagłębiowskiej przy ulicy Kościelnej 11 . 

 

Program Midisażu 

-przywitanie zaproszonych  gości - galeria 

-prelekcja Pani Moniki Kempary, kuratora wystawy -aula 

-wystąpienia zaproszonych gości - aula

-zwiedzanie wystawy -galeria 

-poczęstunek/ dyskusja - antresola 

 

Dofinasowanie

 

Więcej informacji w plakacie poniżej   

Czytaj więcej »

Organizacja egzaminów czeladniczych

2022-02-02 o godzinie 07:58:35


UWAGA BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !


 

Cech Rzemiosł Różnych w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej   do 15.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły  (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

 

Powyższe rozwiązanie prawne ma celu mobilizowanie uczniów i spowodowanie przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe  w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego), a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Harmonogram organizacji egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  u rzemieślników będących uczniami szkół branżowych I stopnia

Termin realizacji

Działanie

do 31.01.2022 r.

Przekazanie przez Cech do Izby Rzemieślniczej danych statystycznych dotyczących działalności oświatowej, w tym liczby uczniów na egzaminy

od 31.01.2022 r. do 10.02.2022 r.

Pomoc Cechu w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o dopuszczenie do egzaminów przez uczniów

do 1.03.2022 r.

Złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminów uczniów

do 1.03.2022 r.

Przygotowanie przez Izbę Rzemieślniczą harmonogramu egzaminów

od 10.03.2022 r.                     do 15.06.2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów

do 15.06.2022 r.

Wystawienie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminów

Z datą 31.08.

Wydanie świadectw czeladniczych oraz wystawienie zaświadczeń o zdaniu egzaminów dla pracodawców

   
   

Z pozdrowieniami od Zarządu Cechu w Sosnowcu

 

Czytaj więcej »


    Tel: 32-785-00-06
    Email: mm@cech-sosnowiec.pl

    Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości