logo

Wielka Gala jest coroczną imprezą, która integruje ponad 2000 rzemieślników i przedsiębiorców regionu śląskiego. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości środowiska gospodarczego w Polsce Południowej, podczas której najlepsze przedsiębiorstwa otrzymają statuetki Firma z Jakością, Firma z Przyszłością, Wiarygodny Lider Biznesu - za najwyższą jakość produktów i usług. Nagroda Firma Rodzinna zostanie przyznana rzemieślnikom, którzy na Śląsku prowadzą swoje firmy wraz z rodziną, nie tylko tworząc miejsca pracy, ale również będąc wizytówką naszego regionu poprzez produkcję tradycyjnych wyrobów. Nagrodę w kategorii Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła otrzyma osoba, która w swojej działalności wspiera rzemiosło. Po raz pierwszy wręczona zostanie nagroda w kategorii Lider Innowacyjności MŚP, przeznaczona dla firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania.

Jak co roku uhonorowana zostanie jedna osoba, która zdobędzie zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku. Gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz wraz z zespołem.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Udział w Komitecie Honorowym przyjęli:

- Marek Wójcik, wojewoda śląski,

- Marcin Krupa, prezydent Katowic,

- Janusz Michałek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Gala odbędzie się 24 marca 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach.


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości