logo

Historia Cechu w Sosnowcu

Pierwsze wzmianki o rzemiośle Sosnowieckim  pochodzą z 1906 roku. Silny rozwój rzemiosła na tym terenie  związany był z gwałtownym rozwojem przemysłu, oraz poważnymi zmianami w strukturze gospodarczej zagłębia. Rekordy rozwoju pobił Sosnowiec, który z małej wioski nad Brynicą w 1902 r.  przekształcił się  w miasto. Przyznanie praw miejskich stało się bodźcem do tworzenia organizacji  rzemieślniczych. W roku 1906 jako  pierwszy powstał Cech Murarzy i Cieśli w 1907 roku- Cech Piekarzy.

W roku 1913 istniały w Sosnowcu 1242 zakłady rzemieślnicze zatrudniające 5700 osób. Rok 1939 i lata okupacji były dla rzemiosła ciężkim okresem, ale już w 1945 r. przedwojenne Cechy wznowiły działalność. W wyniku odgórnych reorganizacji rzemiosła w latach 1948 i 1953 w miejsce organizacji branżowych powołano w Sosnowcu Cechu Rzemiosł Różnych w ramach którego powstały sekcje branżowe.

W roku 1959 Cech zakupił nieruchomość z przeznaczeniem na swoją siedzibę i przystąpił do gruntownej przebudowy budynku. Początkowo Cech zajmował 1 pokój i świetlicę na parterze. Na piętrze mieściła się Spółdzielnia Rzemieślnicza oraz pokój dla lekarza.

Po zakończeniu prac budowlanych w roku 1967 r. oddano do użytku część budynku w którym mieścił się pawilon Handlowy. Pozostała część to biura Cechu, Spółdzielni Rzemieślniczej, BankuSpółdzielczego i Przychodnia Lekarska, która została ukończona i oddana do użytku 1-go Maja 1968 r. wtedy to odbyło się uroczyste otwarcie Domu Rzemiosła w Sosnowcu.

W 1972 r. ustawa o rzemiośle otworzyła duże możliwości powstania nowych zakładów i wzbogacenia profilu zakładów już istniejących. Rozszerzyła zakres ulg i bodźców sprzyjających rozwijaniu pożądanych kierunków działania rzemiosła.

W 1973 r. Walne Zgromadzenie Delegatów, wybrało na stanowisko starszego Cechu mgr inż Lucjana Stępnia. 

W roku 1975 na skutek zmian terytorialnych i przyłączenia do Sosnowca innych dzielnic jak Klimontów, Maczki, zakłady działające na tych terenach zostały włączone do Cechu w Sosnowcu, co wzbogaciło liczebnie stan zakładów rzemieślniczych Sosnowca.

W 1979 roku rozpoczęto budowę Pawilonów Rzemieślniczych gdzie znajdowało się 10 usługowych punktów rzemieślniczych.

W 1984 r. Cech przystąpił do rozbudowy istniejącego Domu Rzemiosła o nadbudowę piętra i rozbudowę na parterze Przychodni Lekarskiej.

Cech w Sosnowcu poza działalnością statutową  działał aktywnie społecznie. Rzemiosło Sosnowieckie wybudowało Stację Sanitarno Epidemiologiczną , budowało Park Kresowy. Tym działaniom położyła kres ustawa o rzemiośle z grudnia 1988 r, która wprowadziła dobrowolność przynależności do Cechu.  Zmniejszyła się katastroficznie liczba zrzeszonych Rzemieślników.

Walne Zgromadzenie w 1989 r. wybrało na Starszego Cechu mgr inż. Leszka Gossa.

W 1999 r. (maj) do 2007 r. Starszym Cechu został P. Arkadiusz Tomczyk. Następnym Starszym Cechu od 2007 r. (maj) do 2018 r. (kwiecień) funkcję Starszego Cechu pełnił mgr inż. Janusz Ryniewicz.

Podstawową działalnością Cechu pozostaje dalej tradycyjne utrwalenie więzi środowiskowych i podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, oraz  prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej. Cech dalej stara się utrzymać jego tradycje.


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości