logo

Kształcenie ustawiczne

Placówka Kształcenia Ustawicznego organizuje następujące kursy:

  • Kursy BHP,,
  • Kurs "Fryzjerstwo"
  • Kurs "ABC przedsiębiorczości"

Kursy BHP

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs obejmuje minimum 64 godz. (w tym 6 godz. ćwiczeń).

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Szkolenie przeznaczone jest dla:

a) pracodawców w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami

b)innych osób kierujących pracownikami ( mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów). Kurs obejmuje minimum 16 godz.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kurs obejmuje minimum 8 godz..

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno - biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół. Kurs obejmuje minimum 8 godz

Zgłoszenia oraz szersze informacje na temat organizowanych kursów uzyskać można pod nr tel. 0-32 785 00 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości