logo

K O N K U R S „ FILMOWA PROMOCJA ZAWODU KTÓREGO SIĘ UCZĘ”
Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu, organizuje Konkurs
Filmowy pod tytułem „Filmowa promocja zawodu którego się uczę”.
Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół branżowych I stopnia, odbywających
praktyczną naukę zawodu w zakładach usługowych i produkcyjnych.
Celem Konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz kształtowanie pozytywnego
wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej. Organizacja Konkursu oraz
upowszechnienie najlepszych prac przyczyni się do szerszej promocji nauki i pracy w firmach
rzemieślniczych.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu, przedstawiającego wykonywanie
wybranego zawodu rzemieślniczego w którym uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu.
Akcja filmu powinna się rozgrywać na terenie zakładu w którym uczeń realizuje naukę zawodu.
Prace powinny w ciekawy i kreatywny sposób prezentować wykonywany zawód i koncentrować się
na pozytywnych aspektach pracy. Uczeń / autor filmu w sposób przystępny, kreatywny i atrakcyjny
powinien przedstawić zagadnienia i korzyści wynikające z nauki tego zawodu.
Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie
kreatywność oraz umiejętności prezentowania własnych przemyśleń.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Regulamin konkursu do pobrania regulamin_konkursu_1.pdf (cech-sosnowiec.pl)


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości