logo

 

Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu jest beneficjentem środków w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, na realizację zadania nr 2 – Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Rzemiośle- zadanie pod nazwą „ Z Sosnowieckim Rzemiosłem, od ucznia do Mistrza".

W ramach zadania przewidziano wsparcie warsztatów szkoleniowych dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia, prowadzonych przez doświadczonych mistrzów danego zawodu , którzy są zrzeszeni w naszym Cechu. Warsztaty będą dotyczyły zagadnień, które nie są objęte podstawowym programem nauczania i będą zmierzały do aktualizacji wiedzy związanej z najnowszymi osiągnięciami technologiczno-produkcyjnymi w danym zawodzie rzemieślniczym.

Kolejne Spotkanie z Mistrzem Rzemiosła będzie dotyczyło branży fryzjerskiej i odbędzie się w dniu 15.11.23r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Sosnowcu, przy ulicy Kościelnej 16.Warsztaty poprowadzi Anna Uramowska.

Zgłoszenia chetnych przyjmujemy pod numerem telefonu 32 785 00 06
Formularz zgody na udostepnienie wizerunku dziecka Microsoft Word - zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku-dziecka-jakiwniosek (cech-sosnowiec.pl)


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2023, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości