logo
Błąd w zapytaniu do bazy danych:

Ostatnie zapytanie SQL: SELECT * FROM subjects WHERE subject_id= LIMIT 1