logo

 

 

Masz od 16 do 22 lat? Jesteś przedsiębiorczy i kreatywny? Masz ciekawy pomysł na biznes? Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Wyzwaniem stojącym przed każdym uczestnikiem konkursu „Mój pomysł na biznes” jest opracowanie autorskiego pomysłu na działalność gospodarczą.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 do 22 lat, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zgłoszenie się do udziału w konkursie przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie.

Konkurs organizuje Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu we współpracy ze śląskimi strukturami Stowarzyszenia Nowa Generacja. Partnerem konkursu jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Patronat honorowy nad konkursem objęła Senatorka RP Joanna Sekuła.

 

Jak się zgłosić?

Zapoznaj się z regulaminem i wydrukuj formularz zgłoszeniowy. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego prześlij wraz z projektem na pierwszy etap konkursu na adres e-mail: cech@cech-sosnowiec.pl do 30 czerwca 2023 r.

 

Jak przygotować projekt na pierwszy etap konkursu?

W pierwszym etapie konkursu zadanie polega na samodzielnym przygotowaniu projektu przedstawiającego autorski pomysł na działalność gospodarczą w formie pracy pisemnej, prezentacji multimedialnej lub filmu.

Projekt powinien zawierać ogólny opis proponowanej działalności gospodarczej oraz jej charakterystykę w formie szablonu modelu biznesowego (Business Model Canvas), który powinien składać się z następujących elementów:

  1. korzyści, które klientowi przynosi produkt/usługa, spełniając jego potrzeby lub rozwiązując problemy (propozycja wartości);
  2. charakterystyka grupy docelowej (segmentacja klientów);
  3. formy obsługi i wsparcia klienta (relacje z klientami);
  4. formy dostarczania klientowi produktu/usługi (kanały dystrybucji);
  5. działania konieczne do nawiązania kontaktu z klientem, przekonania klienta do zakupu, wytworzenia i dostarczenia produktu/usługi (kluczowe czynności);
  6. niezbędne materialne i niematerialne zasoby (kluczowe zasoby);
  7. podmioty będące najważniejszymi współpracownikami (kluczowi partnerzy);
  8. źródła i wysokość przychodów (struktura przychodów);
  9. źródła i wysokość kosztów (struktura kosztów).

Projekt na pierwszy etap konkursu prześlij wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: cech@cech-sosnowiec.pl do 30 czerwca 2023 r.

Najpóźniej 17 lipca 2023 r. zostaniesz powiadomiony o wyniku uzyskanym w pierwszym etapie konkursu oraz o tym, czy zakwalifikowałeś się do udziału w drugim etapie.

 

Jak będzie wyglądać drugi etap konkursu?

W drugim etapie konkursu zadanie będzie polegać na merytorycznym rozbudowaniu pomysłu na działalność gospodarczą, który przedstawiłeś w pierwszym etapie konkursu, oraz na zaprezentowaniu go podczas gali finałowej odbywającej się we wrześniu 2023 r. Wyłonionym w drugim etapie laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

https://docs.google.com/document/d/1H5wYcJBWAYF3J1KXdYcQaNxRtI3BFz8i1Be-jRk7pQ0/edit?usp=sharing

Błąd w zapytaniu do bazy danych:

Ostatnie zapytanie SQL: SELECT * FROM subjects WHERE subject_id= LIMIT 1