logo

2019-06-19 o godzinie 11:00:12

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że dnia 14 czerwca 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu

Izby Rzemieślniczej w Katowicach na członka Zarządu Izby wybrano P. Damiana Nawalkowskiego

- Prezesa Cechu w Sosnowcu.

                                                                           Zofia Mrozińska

                                                                           Dyrektor Biura Cechu


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości