logo

2019-05-10 o godzinie 12:53:30

Szanowni Państwo,

dnia 8 maja 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu

Rzemiosł Różnych w Sosnowcu na którym rzemieślnicy

wybrali nowego Prezesa na następną czteroletnią kadencję.

Nowym Prezesem został Pan Damian Nawalkowski.

 


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości