logo

2019-12-30 o godzinie 11:58:43

Dnia 17 grudnia br. w Naszym Cechu odbyło się spotkanie opłatkowe rzemieślników,

na którym wśród zaproszonych gości obecni byli:

Wiceprezydenci naszego miasta, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach,

Dyrektor P.U.P. oraz Dyrektorzy CKZiU i Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

    

 


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości