logo

Drodzy uczniowie

2019-05-31 o godzinie 11:33:43


Absolwenci Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych

Zapraszamy do Cechu Rzemiosł Różnych w Sosnowcu ul. Kościelna 16.

Jest organizowany nabór uczniów na praktyczną naukę w zawodach;

- fryzjer

- cukiernik

- piekarz

- lakiernik samochodowy

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- elektromechanik

- fotograf.

 

                                     Zofia Mrozińska

                                 Dyrektor Biura Cechu

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie Cechu

2019-05-10 o godzinie 12:53:30


Szanowni Państwo,

dnia 8 maja 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu

Rzemiosł Różnych w Sosnowcu na którym rzemieślnicy

wybrali nowego Prezesa na następną czteroletnią kadencję.

Nowym Prezesem został Pan Damian Nawalkowski.

 

Czytaj więcej »

Egzamin Kontrolny Branży Fryzjerskiej

2019-03-11 o godzinie 09:33:56


Dnia 09 marca br. o godz. 13.00 odbył się egzamin kontrolny branży fryzjerskiej

uczniów klas III.  Do egzaminu przystąpiło 16 uczniów.

Komisja w składzie:

- P. Beata Krawczyk - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

- P. Marta Kaniszewska

- P. Marta Smucz

- P. Ewa Dębińska

oceniła wykonane prace na poziomie dostatecznym.

Celem egzaminu było zwrócenie uwagi uczniom na prawidłowe wykonanie

elementów, które będą oceniane na egzaminie czeladniczym, zdawanym

w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.
 

                                                             Dyrektor Biura Cechu

                                                                 Zofia Mrozińska
 

Czytaj więcej »

Szkolenie Unijne

2019-03-05 o godzinie 08:46:02


Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości zorganizowania szkoleń unijnych

dla wszystkich branż.

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu : 32/785 00 06

udziela Dyrektor Biura Cechu - Pani Zofia Mrozińska.

Czytaj więcej »

SZKOLENIE!

2019-02-26 o godzinie 11:38:44


Dnia 23-24 luty 2019 r. odbyło się wyjazdowe (Ustroń Jaszowiec-Dom Wczasowy "JAWOR")

integracyjne spotkanie rzemieślników naszego Cechu, połączone ze szkoleniem.

Wiceprezes Cechu - P. Damian Nawalkowski biorąc pod uwagę pozytywne opinie rzemieślników

zaproponował cykliczne wyjazdowe szkolenia.

Serdecznie zapraszamy(nie tylko nasze zakłady rzemieślnicze, ale również zakłady niezrzeszone

w Cechu ).

                                                                                             Dyrektor Biura Cechu

                                                                                                 Zofia Mrozińska

Czytaj więcej »

Historia Cechu

2019-01-04 o godzinie 10:48:32


Pierwsze wzmianki o rzemiośle w Zagłębiu Dąbrowskim pochodzą z II-ej połowy XII wieku, a dotyczyły one głównie miasta Będzina, które otrzymało miejski przywilej lokacyjny. Jest to dowód na to, iż w momencie powstania miasta musiały być uprawiane przynajmniej 3 rodzaje rzemiosła: sukiennictwo, szestwo i rzeźnictwo.

Czytaj więcej »

Kursy BHP

2019-01-04 o godzinie 10:10:44


Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs obejmuje minimum 64 godz. ( w tym 6 godz. ćwiczeń)

Czytaj więcej »


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości