logo

2019-01-04 o godzinie 10:10:44

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 11 § 1 kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs obejmuje minimum 64 godz. ( w tym 6 godz. ćwiczeń)


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości