logo

2022-11-18 o godzinie 11:23:18

K O N K U R S

„ FILMOWA PROMOCJA ZAWODU KTÓREGO SIĘ UCZĘ”

 

Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu, organizuje Konkurs Filmowy pod tytułem „Filmowa promocja zawodu którego się uczę”.

 

Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół branżowych I stopnia, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu.

Celem Konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej. Organizacja Konkursu oraz upowszechnienie najlepszych prac przyczyni się do szerszej promocji nauki i pracy w firmach rzemieślniczych.

 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu, przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego w którym uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu.

Akcja  filmu powinna się rozgrywać na terenie zakładu w którym uczeń realizuje naukę zawodu.

Prace powinny w ciekawy i kreatywny sposób prezentować wykonywany zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy. Uczeń / autor filmu w sposób przystępny, kreatywny i atrakcyjny powinien przedstawić zagadnienia i korzyści wynikające z nauki tego zawodu.

Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie kreatywność oraz umiejętności prezentowania własnych przemyśleń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

>>> REGULAMIN KONKURSU <<<

>>> INFORMACJA O KONKURSIE <<<

>>> PLAKAT DO DRUKU <<<

 

konkurs filmowy

Błąd w zapytaniu do bazy danych:

Ostatnie zapytanie SQL: SELECT * FROM subjects WHERE subject_id= LIMIT 1