logo

2019-01-04 o godzinie 10:48:32

Pierwsze wzmianki o rzemiośle w Zagłębiu Dąbrowskim pochodzą z II-ej połowy XII wieku, a dotyczyły one głównie miasta Będzina, które otrzymało miejski przywilej lokacyjny. Jest to dowód na to, iż w momencie powstania miasta musiały być uprawiane przynajmniej 3 rodzaje rzemiosła: sukiennictwo, szestwo i rzeźnictwo.


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości