logo

2019-03-11 o godzinie 09:33:56

Dnia 09 marca br. o godz. 13.00 odbył się egzamin kontrolny branży fryzjerskiej

uczniów klas III.  Do egzaminu przystąpiło 16 uczniów.

Komisja w składzie:

- P. Beata Krawczyk - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

- P. Marta Kaniszewska

- P. Marta Smucz

- P. Ewa Dębińska

oceniła wykonane prace na poziomie dostatecznym.

Celem egzaminu było zwrócenie uwagi uczniom na prawidłowe wykonanie

elementów, które będą oceniane na egzaminie czeladniczym, zdawanym

w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.
 

                                                             Dyrektor Biura Cechu

                                                                 Zofia Mrozińska
 


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości