logo

2019-05-31 o godzinie 11:33:43

Absolwenci Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych

Zapraszamy do Cechu Rzemiosł Różnych w Sosnowcu ul. Kościelna 16.

Jest organizowany nabór uczniów na praktyczną naukę w zawodach;

- fryzjer

- cukiernik

- piekarz

- lakiernik samochodowy

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- elektromechanik

- fotograf.

 

                                     Zofia Mrozińska

                                 Dyrektor Biura Cechu


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości