logo

OGŁOSZENIE (05.05.2020r.)

2020-05-05 o godzinie 14:22:55


Szanowni Pańtwo,

infromujemy o ponownym szkoleniu online, które odbędzie się 06.05.2020 r. o godzinie 11.00, organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach w ramach projektu Odbudowa dla Rzemiosła.

                                                                                                                    Z powazaniem

               Zofia Mrozińska

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE (28.04.2020r.)

2020-04-28 o godzinie 12:47:27


Szanowni Państwo,

pragniemy przekzać infromację, którą otrzymaliśmy z Izby Rzemieślniczej w Katowicach, dotyczącej prowadzonego dnia 29.04.2020r. werbinarium (seminarium internetowego realizowanego za pomocą technologii webcast), o tematyce Śląskiego Funduszu Rozwoju dla Rzemiosła. Szczegółowe informacje można pozyskać, naturalnie w zakładce aktualności na stronie internetowej: https://ir.katowice.pl/.

Pozdrawiam

Zofia Mrozińska

Czytaj więcej »

INFORMACJA (16.04.2020r.)

2020-04-16 o godzinie 13:37:49


Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości skorzystania z cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach, w ramach projektu "Odbudowa dla Rzemiosła".

Zajęcia prowadzić będą:

  • prof. Jan Klimek - prezes Izby Rzemieślniczej,
  • Pani Sabina Klimek - doktor nauk ekonomicznych.

Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. (32) 785-00-06.

Z poważaniem

Zofia Mrozińska

Dyrektor Biura Cechu

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

2020-02-11 o godzinie 15:39:43


Uwaga!

Do wynajęcia na działaność biurową, pomieszczenie o powierzchni 35m2, znajdujące się na drugim piętrze budynku "Cechu Rzemiosł Różnych w Sosnowcu", ul. Kościelna 16. Szczegółowa lokalizacja to Dom Rzemiosła na przeciwko Katedry. Lokal użytkowy jest dostępny od zaraz, natomiast precyzyjne informacje można pozyskać pod numerem telefonu: (32) 785-00-06.

Czytaj więcej »

INFORMACJA

2020-02-29 o godzinie 09:28:25


Szanowni Państwo,

informujemy o spotkaniu integracyjnym "Rzemieślników Naszego Cechu", ktore odbyło się w dniach 22-23 luty bieżącego roku w Ośrodku Szkoleniowym "REGOR" w Brennej. Oprócz wymienionych doświadczeń zawodowych odbyło się również szolenie na temat: "Komunikacja interpersonalna w firmie - rozmowy z pracownikami". Szkolenie prowadziła dr Ewa Czarnecka-Wójcik, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dyrektor biura Cechu

Zofia Mrozińska

 

Czytaj więcej »

Spotkanie opłatkowe

2019-12-30 o godzinie 11:58:43


Dnia 17 grudnia br. w Naszym Cechu odbyło się spotkanie opłatkowe rzemieślników,

na którym wśród zaproszonych gości obecni byli:

Wiceprezydenci naszego miasta, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach,

Dyrektor P.U.P. oraz Dyrektorzy CKZiU i Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

    

 

Czytaj więcej »

Spotkanie rzemieślników

2019-10-22 o godzinie 08:48:04


Dnia 19 Października br. w Restauracji "INDIANA" w Sosnowcu odbyło się  spotkanie

rzemieślników pt. "Pieczonki".

Spotkanie miało na celu integrację środowiska oraz wymianę doświadczeń zawodowych.

 

Czytaj więcej »

Wynagrodzenia uczniowskie

2019-08-09 o godzinie 10:49:14


Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Skutkiem zmiany będzie obowiązek dla pracodawców polegający na wypłacaniu od 1 września br. młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenia w wysokości podwyższonej o 1  punkt procentowy.

 Z poważaniem

Zofia Mrozińska

Dyrektor Biura Cechu

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej .

2019-06-19 o godzinie 11:00:12


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że dnia 14 czerwca 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu

Izby Rzemieślniczej w Katowicach na członka Zarządu Izby wybrano P. Damiana Nawalkowskiego

- Prezesa Cechu w Sosnowcu.

                                                                           Zofia Mrozińska

                                                                           Dyrektor Biura Cechu

Czytaj więcej »

Drodzy uczniowie

2019-05-31 o godzinie 11:33:43


Absolwenci Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych

Zapraszamy do Cechu Rzemiosł Różnych w Sosnowcu ul. Kościelna 16.

Jest organizowany nabór uczniów na praktyczną naukę w zawodach;

- fryzjer

- cukiernik

- piekarz

- lakiernik samochodowy

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- elektromechanik

- fotograf.

 

                                     Zofia Mrozińska

                                 Dyrektor Biura Cechu

Czytaj więcej »


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości