Strona główna


Informacje

Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu funkcjonuje od 1953 roku ( pierwotnie pod nazwą Cech Remiosł Różnych w Sosnowcu) W Cechu zarejestrowanych jest 80 zakładów rzemieślniczych w następujących branżach:


- motoryzacyjnej
- fryzjerskiej
- spożywczej
- różnej


Cech jako osoba prawna wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 74949 Od 1999 r.
Wiadomości...    więcej


Cech posiada własny Ośrodek Szkoleniowy, który organizuje następujące kursy:

- kurs BHP dla pracowników
- kurs BHP dla pracodawców
- kurs minimum sanitarnego


oraz kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji zawodowych w następujących zawodach:

- fryzjerstwo
- mechanika pojazdowa
- piekarstwo
- cukiernictwo


Oferujemy również szkolenia dla rzemieślników w zakresie:

- prawa podatkowego,
- rozliczeń z ZUS-em,
- oraz Państwowej Inspekcji Pracy


Placówka Kształcenia Ustawicznego organizuje następujące kursy:

- Kursy BHP
- Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- Kursy minimum sanitarnego
- Kurs "Logistyka w firmie"
- Kurs "Fryzjerstwo"
- Kurs "Kadry, płace, rozliczenia, ZUS"
- Kurs "ABC przedsiębiorczości"


Mamy się czym pochwalić:

      Copyright © 2010
darteye.pl pozycjonowanie

Lokalizacja

Sosnowiec 41-200, ul. Kościelna 16
e-mail:
info@cech-sosnowiec.pl